De rol van ambtenaren in de circulaire economie

Welke rol hebben ambtenaren in regio en Rijk bij de realisatie van een circulaire opgave? Die vraag staat centraal bij de Participatietafel Circulaire Economie van het programma DuurzaamDoor.

Tessa de Haas is tafelsecretaris. Dit jaar heeft zij met een groep ambtenaren een vastgelopen praktijkcase onderzocht en een analyse van het ecosysteem gedaan.

Ronde Tafel-bijeenkomst

Tijdens de Ronde Tafel-bijeenkomst op 10 juli jl. zijn voorlopige inzichten gepresenteerd. De Ronde Tafel bouwde voort op de inzichten uit 2022 die gedeeld zijn tijdens de LEF-Talks  en het Whitepaper Versnellen in  Transitie. Aan Voorlopers uit de overheid gaven hun reactie op deze inzichten. Door letterlijk in de ruimte positie in te nemen ten opzichte van stellingen, ontstond er een levendig gesprek.

Het resultaat van de bijeenkomst is een scherper beeld van hoe meer ambtenaren in positie te brengen zijn voor het versnellen van een circulaire economie. De uitwerking ervan volgt dit najaar in een artikel.

Over DuurzaamDoor

Het programma DuurzaamDoor vierde in 2021 haar tienjarig bestaan.

Sinds 2017 is Tessa tafelsecretaris voor de Participatietafel Circulaire Economie. De afgelopen jaren heeft Tessa lessen en ervaringen bij pioniers (vooroplopende ambtenaren) uit het veld opgehaald. Deze zijn verzameld en worden met regelmaat als kennis gedeeld. De Participatietafel leert van het werken aan samenwerking tussen:

  • de rijksoverheid,
  • decentrale overheden,
  • onderwijs,
  • onderzoek,
  • ondernemers,
  • burgers,
  • maatschappelijke organisaties
  • de nieuwe generatie

en vertaalt dit naar concrete lessen voor gerichte doelgroepen die werken aan transitieopgaven.

Rol van ambtenaren cruciaal

In de circulaire opgave blijkt de rol van ambtenaren cruciaal. Tessa’s missie voor de komende jaren is om ambtenaren die in de regio aan transitieopgaves werken, te inspireren en te versterken in hun rol. En in dat werk te leren over transitie, en deze lessen te laten doorwerken.

Daartoe werkt DuurzaamDoor met de 4C Veerkrachtformule als transformatieaanpak en trekt ze samen op met het transformatieplatform 100monthstochange.

De Participatietafel ondersteunt ambtenaren om versneld circulaire opgaven te realiseren. Dit om zo de klimaatdoelen en de doelstelling van 50 % minder gebruik van primaire grondstoffen te halen.


Betekenis van ecosysteem in dit artikel:

Het ecosysteem is het speelveld van de opgave, met daarin zowel de belanghebbenden als de nieuwe spelers. Kortom: alle spelers die een rol spelen bij deze beweging. Wie dragen daaraan nu al bij? En wil je versterken? Het is belangrijk om dat bij een transitieopgave in kaart te brengen. De vraag: welke factoren en actoren spelen een rol in het ecosysteem van jouw transitieopgave op weg naar die nieuwe werkelijkheid?