Position paper Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad uit Limburg lanceerde op 12 juli de 'Position paper Parkstad circulair'. Hierin staat de route naar een volledig circulaire economie in 2050 beschreven.

Circulariteit biedt volop kansen

"Circulariteit biedt volop kansen om in Parkstad op beide fronten versnelling te realiseren", stelt Freed Janssen, wethouder in Landgraaf en van voorzitter Parkstad Limburg. "Een circulaire transitie zal Parkstad een impuls geven in duurzaam economische groei."

Integrale gebiedsgerichte aanpak

In Parkstad is dan ook de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het bevorderen van brede welvaart van de regio. Leidend hierin was de realisatie van leefbare en gezonde wijken en kernen dankzij sociale en fysieke maatregelen op gebiedsniveau. Deze aanpak eist een stevige, regionale én integrale benadering.

Aan een dergelijke integrale gebiedsgerichte aanpak wordt al vanuit diverse beleidsprogramma’s gewerkt. Aandacht voor circulariteit binnen deze aanpak staat nog in de kinderschoenen. Ook speelt het thema circulaire economie binnen regionale en gemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s een vrij beperkte rol. Dit staakt haaks op de Parkstad ambitie.

"We willen namelijk een moderne, bloeiende en inclusieve regio zijn voor iedereen, met oog voor de grenzen van onze planeet. De transitie naar een circulaire economie is dus essentieel", aldus Janssen.

Circulaire koppelkansen

Om richting te kunnen geven aan circulair beleid is er op regionaal en gemeentelijk vlak behoefte om met een duidelijke focus tot een circulair programma te komen. Bestuurlijk is expliciet de wens uitgesproken om circulaire ambities te koppelen aan lopende beleidsprogramma’s en initiatieven, zonder dat de betaalbaarheid en haalbaarheid van de projecten in het gedrang komt. Circulariteitsbeleid wordt dus onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling en bestaande beleidsprogramma’s gaan op zoek naar circulaire koppelkansen binnen hun bestaande agenda’s.

Meer weten of de gehele position paper lezen?

Ga voor meer informatie en een download van de Position paper Parkstad circulair naar de site van Parkstad Limburg.


Parkstad

Parkstad is een bestuurlijke samenwerking tussen zeven gemeenten; Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Er is grensoverstijgende samenwerking op onderwerpen als economie & toerisme, wonen & herstructurering en ruimte en mobiliteit.

Dit is succesvol en de regio is volop in beweging.