Rapport export gebruikte kleding

Nederland is een van de tien grootste exporteurs van gebruikte kleding ter wereld. Maar liefst 84 procent van ons ingezamelde textiel wordt verkocht in het buitenland. Om meer inzicht te krijgen in de situatie in de bestemmingslanden vroeg Tweede-Kamerlid Kiki Hagen in 2022 om een onderzoek. Als antwoord op die vraag deed Circle Economy in opdracht van het ministerie van IenW (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) onderzoek. De resultaten van dat onderzoek plus aanbevelingen voor regelgeving zijn nu gepubliceerd in het rapport Gebruikt textiel uit Nederland – bestemmingen, gebruik en risico’s.