Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft gemeenten subsidie voor ontwikkeling circulaire ambachtscentra

In 2022 ontvangen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat geeft daarmee de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra in Nederland een flinke impuls.

Een circulair ambachtscentrum is een locatie of een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen, inzetten op de reparatie van producten of goederen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig verbranden wordt voorkomen. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken ook voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

22 aanvragen

Dit jaar zijn er 22 aanvragen ingediend. In deze nieuwe gemeentelijke plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. Dit jaar is er nadrukkelijker gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid, de mate waarin andere gemeenten betrokken zijn en hoe burgers/consumenten betrokken worden bij de realisatie. De aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, NVRD en Stichting Repair Café.

Subsidieontvangers circulaire ambachtscentra in 2019 tot en met 2022 op de kaart van Nederland

Naar een landelijk dekkend netwerk

De 19 partijen bij wie de subsidie is gehonoreerd krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. Bij 13 aanvragen gaat het om nieuwe plannen en bij 6 aanvragen gaat het om het verder ontwikkelen van ambachtscentra die al opgestart zijn.

Sinds 2019 ontvingen al 90 gemeenten subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De subsidie geeft een impuls aan de ambitie om een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra in Nederland te realiseren. We stimuleren hiermee het hergebruik van waardevolle grondstoffen en levensduurverlenging.

Opvallend is dat vooral aangrenzende gemeenten van al deelnemende gemeenten aanvragen indienden. De circulaire ambachtscentra verspreiden zich duidelijk als een olievlek over het land richting een landelijk dekkend netwerk.

Icoonproject

Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra. Gemeenten kunnen zo streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim samenkomen om de circulaire economie te bevorderen.

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.


Lees meer op de vernieuwde website 'Circulair ambachtscentrum'.