Nieuwsbrief Zwerfafval - Special enquête

Special enquête

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

Afstudeeronderzoek Nieuwsbrief Zwerfafval

Beste ontvanger van de Nieuwsbrief Zwerfafval,

Mijn naam is Emily Poland en ik ben stagiaire communicatie bij de afdeling Circulaire Economie en Afval. Voor mijn stage probeer ik erachter te komen wat jij van de Nieuwsbrief Zwerfafval vindt. En hoe ik deze kan verbeteren. Hier probeer ik via een hele korte vragenlijst achter te komen. Het invullen zal ongeveer 2 minuten duren. Jouw antwoorden zijn van grote waarde en dragen bij aan het verbeteren van de nieuwsbrief. Dit onderzoek vormt ook mijn afstudeeronderzoek. Je zou mij dus ook persoonlijk enorm helpen door deze vragenlijst even in te vullen.

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,
Emily Poland
emily.poland@rws.nl
Masteropleiding Communicatie & Organisatie (UU).