Vlog Barbara - de Nationale Bruggenbank

video: mp4

We zien de tekst Samen op weg naar een duurzame toekomst.

We zien Barbara van Offenbeek staan bij een brug.

We zien een locatiepin met de tekst Anna Paulowna.

Barbara staat aan de oever van een rivier en met op de achtergrond de Balgzandbrug, terwijl ze vertelt over de Nationale Bruggenbank.

Mijn naam is Barbara van Offenbeek en ik werk bij Rijkswaterstaat als senior adviseur circulaire economie.

In mijn werk ben ik vooral bezig om te kijken op wat voor manier we in onze projecten en in ons eigen dagelijks werk kunnen werken aan onze circulaire doelstellingen.

Een van de dingen die ik het meest gaaf vind bij ons, is eigenlijk onze bruggen en daarom houd ik me ook bezig met hergebruik van bruggen.

De brug die je hier op de achtergrond ziet dat is de Balgzandbrug, die ligt in Noord-Holland bij St. Anna Paulowna.

Deze brug komt over een paar jaar vrij en zoals je ziet is het best wel een gaaf bruggetje eigenlijk en misschien kan hij ergens anders nog prima hergebruikt worden.

Daarom hebben we deze brug op de Nationale Bruggenbank geplaatst.

We zien beelden van auto's die rijden over de brug en beelden van de omgeving waar de brug staat.

Met die bruggenbank willen we proberen om voor alle overheden een digitale marktplaats te creëren waar aanbod en vraag naar bruggen bij elkaar kan komen.

Dat is een van de eerste stappen die nodig is om te kijken op wat voor manier we

onze bruggen kunnen hergebruiken, je moet natuurlijk wel weten of er een brug beschikbaar is.

Cruciaal om van hergebruik een succes te maken is dat we hierin als overheden echt samen met elkaar optrekken.

Wij roepen alle brugbeheerders op die een brug in de aanbieding hebben om hun brug vooral zo snel mogelijk op de Nationale Bruggenbank te plaatsen.

Daarna moeten we met elkaar gaan kijken op wat voor manier we dat hergebruik verder kunnen brengen.

Als we dat bereiken dat we als overheden hierin echt gaan samenwerken en kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken, ja dat zou mooi zijn.

Het rijksoverheid eindscherm komt in beeld. We zien de tekst:

Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/duurzameleefomgeving

Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit is een productie van Rijkswaterstaat

Copyright 2021

Circulair werken met een Nationale Bruggenbank

Als Rijkswaterstaat willen we in 2030 alle energie die we nodig hebben zelf opwekken, geen CO2-uitstoot meer hebben en werken zonder afval te produceren: energieneutraal, klimaatneutraal en circulair.
Een mooi en concreet voorbeeld van werken aan deze circulaire doelstellingen is het hergebruik van (onderdelen van) bruggen.
Hiervoor is de Nationale Bruggenbank opgericht. In haar vlog vertelt Barbara hier, terwijl ze bij de Balgzandbrug in St. Anna Paulowna staat, meer over.