Organisatie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Op het gebied van milieu en leefomgeving voert Rijkswaterstaat diverse kennis- en operationele taken uit.

Dé uitvoeringsorganisatie

Rijkswaterstaat is dé uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op deze manier bundelt IenW alle uitvoeringstaken op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat voert ook programma's uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

Het Afval Circulair-domein

Als beheerder van het wegennet, vaarwegennet en watersysteem voert Rijkswaterstaat belangrijke leefomgevingtaken uit. Zo wordt binnen het Afval Circulair-domein onder andere het Rijksbeleid vormgegeven om afval zoveel mogelijk te recyclen en zuinig om te gaan met grondstoffen. Denk aan de aanpak van zwerfafval, kennisdeling over huishoudelijk afval en bijvoorbeeld het stimuleren van de recycling van kleding. Ook verkent Rijkswaterstaat de mogelijkheden en effecten van het hergebruik van bitumineus dakafval in nieuw asfalt.

Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.