Verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie 2019

In Nederland staan twaalf afvalverbrandinginstallaties (AVI's). Deze verwerken het brandbare afval dat niet kan worden gerecycled. Dit afval bestaat voor het grootste deel uit huishoudelijk restafval en het restafval van bedrijven en kantoren.

In 2019 bedroeg de hoeveelheid verbrand afval 7,4 miljoen ton. Meer informatie over capaciteit en verwerkte hoeveelheden is te vinden in Afvalverwerking in Nederland. Door de uitbreidingen van AVI’s is er capaciteit bijgekomen voor het verwerken van brandbaar afval. Dit heeft eraan bijgedragen dat er bijna geen brandbaar afval meer wordt gestort in Nederland. Het voorkomen van het storten van brandbaar afval is een doelstelling van de Rijksoverheid. Meer informatie over het beleid van de overheid voor afval kunt u vinden in het beleidskader van het (derde) Landelijk afvalbeheerplan.

Energie uit afval

Alle Nederlandse AVI’s produceren energie. Dit kan zijn elektrische energie of warmtelevering. Deze energieproductie wordt verdeeld in hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is afkomstig van organisch afval zoals gft-afval en hout. Niet-hernieuwbare energie komt bijvoorbeeld van plastic. Het aandeel hernieuwbare energie op het totaal van de geproduceerde energie bij de AVI’s was in 2019 53%. In onderstaande figuur ziet u een overzicht van de energieproductie van de AVI’s tussen 2005 en 2019.

Staafdiagram energieproductie avi's tot en met 2019
Energieproductie afvalverbrandingsinstallaties 2005 tot en met 2019

Vergunde capaciteit

Op dit moment hebben de Nederlandse AVI’s een totale vergunde capaciteit om 8 miljoen ton afval te verbranden. De vergunde capaciteit is de laatste jaren toegenomen. Dat gebeurde door uitbreidingen van AVI’s en het in gebruik nemen van nieuwe AVI’s.

Afvaldatabase

Cijfers over afvalverbranding kunt u vinden in de afvaldatabase. Deze cijfers worden verkregen door enquêtes aan verwerkers die na afloop van een verwerkingsjaar worden uitgezet.