Monitoring en cijfers

Het afvalbeleid in Nederland wordt gemonitord: door op gemeentelijk en op landelijk niveau gegevens te verzamelen, te analyseren en daarover te rapporteren.

Een groot deel van de gegevens is direct beschikbaar op deze site in een online afvaldatabase. Ook brengen wij rapporten uit.

Daarnaast organiseren we samen met de NVRD de Benchmark Huishoudelijk Afval. Organisaties kunnen de informatie uit de benchmark gebruiken om onderling te vergelijken en te sturen op beleid.

Rijkswaterstaat monitort het zwerfafval in Nederland. Zie de website Zwerfafval Rijkswaterstaat voor de verschillende activiteiten van Rijkswaterstaat op het gebied van monitoren van zwerfafval.