Aandacht voor afval

Aandacht voor afval, ideeën voor gemeenten : communicatie over afvalscheiding / SME MilieuAdviseurs.
- Utrecht : Afval Overleg Orgaan, 2003. - 30 p. - (AOO ; 2003-14). - ISBN 90-5484-253-9

De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval steunt in belangrijke mate op regelmatige communicatie van de gemeente met haar inwoners. Communicatie kan bereiken dat inzamelvoorzieningen op de juiste manier worden gebruikt, dat het percentage gescheiden inzameling van afval stijgt en dat burgers zich meer verantwoordelijk voelen voor een schone leefomgeving. In deze publicatie zijn communicatiecampagnes gebundeld die opvallen vanwege een pakkende boodschap, originele middelen, een sterke strategie of een specifieke benadering van doelgroepen. Gemeenten kunnen hieruit nieuwe en verfrissende ideeën opdoen om te gebruiken in eigen campagnes.