Terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot)

Terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot) : een overzicht van onderzoeken en de gebruikte technologie
Publicatiedatum: 31-03-2008
Soort publicatie: Rapport
auteur: Drs. B.M. Tieman
opdrachtgever: VROM (Bestelnummer 5040081303)
project: Inventarisatie uitgevoerde onderzoeken rondom terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot)

In het kader van het project 'Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid' ter voorbereiding op het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is tussen december 2007 en juni 2008 de 'ketenpilot Zink' uitgevoerd. Binnen dit project is nagegaan hoe zinkkringloop nog verder kan worden gesloten door terugwinning van zink bij herverwerken van verzinkt staal. In opdracht van VROM is een overzicht samengesteld van de uitgevoerde onderzoeken op nationaal en internationaal niveau. Voor zover deze onderzoeken al hebben geleid tot de ontwikkeling van verwerkingsmethoden, zijn deze methoden beschreven in dit rapport.

[pdf, 2,41 Mb]