Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en composteren en vergisten

Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en composteren en vergisten. - Utrecht : RWS Water, Verkeer en Leefomgeving, 2014. - 52 p. - 978-94-91750-08-3


In dit rapport worden voor stortplaatsen (IPCC-sector 6A; ER-werkveld 13), afvalverbrandingsinstallaties (IPCC-sector 6C en opgenomen in IPCC-sector 1A1a other fuels; ER-werkveld 66) en gft-afval-verwerking (IPCC-sector 6D; ERwerkveld 47) de opzet voor het bepalen van de onzekerheden voor de
broeikasgasemissies beschreven. Deze opzet geldt vanaf het monitoringsjaar 2013 waarvan de emissies bepaald zijn op basis van IPCC 2006.


De onzekerheden van emissies worden onder andere, conform IPCC 2006, gebruikt om prioriteit aan te brengen in verbeteropties van de verschillende methodieken om emissies te bepalen. Emissies met een grotere gecombineerde onzekerheid en hoeveelheid van emissies krijgen een hogere prioriteit.