Methodiekrapport werkveld 66 AVI’s lucht IPCC - update 2013

Methodiekrapport werkveld 66, AVI’s, lucht IPCC : update 2013 / Rijkswaterstaat. – Utrecht : Rijkswaterstaat, 2013. – 45 p. – ISBN 978-94-91750-05-2

Dit rapport beschrijft de methodiek waarmee de broeikasgasemissies van
afvalverbrandingsinstallaties op nationale schaal worden bepaald.

Trefwoorden: emissie; broeikasgassen; IPCC; verbranden; brandbaar afval.

Dit methodiekrapport gaat over de berekeningswijze voor broeikasgassen en twee prioritaire stoffen op nationaal niveau voor de AVI's.