Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2011

Methodiekrapport werkveld 66, AVI's, lucht IPCC : update 2011
Utrecht : Agentschap NL, 2011. - 27 p. tab. - (1AFVA1105). -
ISBN 978 90 5748 087 4

Dit rapport beschrijft de methodiek waarmee de broeikasgasemissies van afvalverbrandingsinstallaties op nationale schaal worden bepaald.

Trefwoorden: emissie; broeikasgassen; IPCC; verbranden; brandbaar afval.