Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2010

Methodiekrapport werkveld 66, AVI’s, lucht IPCC, update 2010 / Uitvoering Afvalbeheer. – Utrecht : Agentschap NL, 2010. – 26 p. – (1AFVA1006). - ISBN 978-90-5748-082-9

Dit rapport beschrijft de methodiek waarmee de broeikasgasemissies van afvalverbrandingsinstallaties worden bepaald.

Trefwoorden: emissie; broeikasgassen; IPCC; verbranden; brandbaar afval.