Making the Circular Economy Work

MiW Guidance
Making the Circular Economy Work
Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and recycling of waste)

Make it Work initiative (MiW) and IMPEL, february 2019, 213 p.

Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers, provincies en gemeenten, die werk willen maken van de circulaire economie, kunnen nu inspiratie putten uit de Handreiking 'Making the Circular Economy work'. Deze Handreiking kan ondersteuning bieden bij het vertalen van circulaire ambities naar de uitvoeringspraktijk van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).