Handleiding validatie afval binnen E-PTRT

A 2008-03 Handleiding validatie afval binnen E-PRTR
Publicatiedatum: 29-04-2008
Soort publicatie: Rapport

Handleiding validatie afval binnen E-PRTR / SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer en InfoMil. – Utrecht : SenterNovem, 2008. - 33 p. : fig., tab. - (3UA0802). - ISBN 978 90 5748 066 9

Met ingang van 2008 moet een groot aantal bedrijven jaarlijks rapporteren in het kader van de E-PRTR. Hierin dient gerapporteerd te worden over de uitstoot van en overbrengingen van verontreinigende stoffen, waaronder afvalstoffen. Ter ondersteuning van de validatie van deze afvalgegevens door bevoegde gezagen is een handleiding opgesteld.

Trefwoorden: afval, E-PRTR, validatie, bevoegde gezagen.