Groene afvalbakken voor een schoner Amsterdam

Groene afvalbakken voor een schoner Amsterdam
Rapportage van het onderzoek naar het effect van groene afvalbakken in gemeente Amsterdam
Dijksterhuis & van Baaren
Gemeente Amsterdam
14 november 2017

Nog te vaak zien mensen afvalbakken over het hoofd, hetgeen kan resulteren in afval op de grond. Gemeente Amsterdam onderzocht samen met gedragsveranderingsbureau Dijksterhuis en van Baaren (D&B) of het felgroen kleuren van afvalbakken ervoor zorgt dat de afvalbakken meer opvallen en mensen de afvalbakken beter gebruiken. Dat blijkt het geval.