ECAP and used textiles

Het European Clothing Action Plan (ECAP) heeft als doel textielconsumptie te verminderen en recyclen van textiel te verbeteren in Europa. Een van de werkpakketten in het kader van ECAP is gericht op het verminderen van de hoeveelheid textiel in het restafval door het vergroten van inzameling, hergebruik en recycling van post-consumer textiel.

Dit document (download het hieronder) is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de inzameling en verwerking van gebruikte textiel in gemeenten, afvalbedrijven, liefdadigheidsinstellingen en particuliere textielverzamelaars in Europa. Het biedt een overzicht van relevante problemen en links naar nuttige bronnen waar u meer te weten kunt komen. De behandelde onderwerpen omvatten relevant beleid, verzamelmethoden en hoeveelheden en ontwikkelingen.

Why_textiles