Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap

Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap
Auteurs: Joop Spijker, Wolter Elbersen, Iris Vural Gursel, Bas Lerink (Wageningen Environmental Research)
maart 2020
42 p. , ill., ISSN 1566-7197

Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes.
Dit rapport schetst een beeld van de huidige afzet van houtige biomassa uit landschap. Ook wordt een classificatie geschetst van houttoepassingen naar functionaliteit en wordt ingegaan op de toepassing van hout als zaaghout, vezeltoepassingen, monomere toepassingen en energie-toepassingen.
Tenslotte schetst het rapport een handelingsperspectief voor producenten, verwerkers en afnemers van hout uit landschap en betrokken overheden om te komen tot duurzamere toepassingen van dit hout.