Nederlands afval in cijfers : gegevens 2006-2016

Nederlands afval in cijfers : gegevens 2006-2016 / Rijkswaterstaat Leefomgeving. – Utrecht : Rijkswaterstaat Leefomgeving, 2020. - 97 p. ; fig., tab.

De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) wordt getalsmatig gepresenteerd in deze achtste monitoringrapportage die betrekking heeft op de situatie tot en met 31 december 2016.
Voor het bepalen van de totale hoeveelheid afval in Nederland is een doelgroepenmonitoring opgezet. Voor elk van de tien elkaar niet overlappende doelgroepen is aangegeven hoeveel afval er geproduceerd is en hoe het afval is verwerkt. Verder komen aan bod de ontwikkelingen van de capaciteit voor thermisch verwerken en storten en de ontwikkelingen rond overbrenging van afval.

Trefwoorden: afvalbeheer; afvalverwerking; Landelijk afvalbeheerplan; LAP2; LAP3; monitoring; storten; verbranden; brandbaar afval; energie uit afval; overbrenging.