Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2015

Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2015 / Werkgroep Afvalregistratie. – Utrecht : Rijkswaterstaat, 2016. - ISBN 978-94-91750-13-7

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2015 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn verwerkt. De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten van de verwerkingsinstallaties worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.