Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2014

Afvalverwerking in Nederland: gegevens 2014 / Werkgroep Afvalregistratie. – Utrecht : Rijkswaterstaat, 2015. 83 p. - ISBN 978-94-91750-10-6

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2014 in Nederland zijn:

  • Gestort en verbrand
  • De hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd
  • En de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn verwerkt

De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten van de verwerkingsinstallaties worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.