Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2011

Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2011 / Werkgroep Afvalregistratie. – Utrecht : Agentschap NL, 2012. - (Agentschap NL ; 1AFVA1202) : (Vereniging Afvalbedrijven ; VA11001IR.R) ISBN 978-90-57480-90-4

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2011 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd. De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten van de verwerkingsinstallaties worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.