Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2009

Rapport

Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2009 / Werkgroep Afvalregistratie. – Utrecht : Agentschap NL, 2010. - (Agentschap NL ; 1AFVA1005) : (Vereniging Afvalbedrijven ; VA10001IR.R)
ISBN 978-90-5748-081-2

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2009 in Nederland zijn gestort, verbrand, gecomposteerd, vergist of verwerkt bij slibverwerkingsinstallaties. De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van de voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.