Afvalstoffenheffing 2018

Afvalstoffenheffing 2018 / Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. – Utrecht : Rijkswaterstaat WVL, 2018. – 47 p. : fig., tab. – ISBN 978-94-91750-22-9

In dit rapport is de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De gemiddelde kosten bij verschillende vormen van tariefdifferentiatie worden weergegeven. Er is in dit rapport geen overzicht meer opgenomen met verwerkingstarieven. In de bijlagen wordt, gegroepeerd per provincie, per gemeente de afvalstoffenheffing, het tariefsysteem en de soort inzameldienst weergegeven.