Afvalstoffenheffing 2016

Afvalstoffenheffing 2016 / Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. – Utrecht : Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, 2016. – 40 p. : fig., tab. – ISBN 978-94-91750-15-1

In dit rapport is de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De gemiddelde kosten bij verschillende vormen van tariefdifferentiatie worden weergegeven. Bovendien is een overzicht opgenomen met verwerkingstarieven per installatie. In de bijlagen wordt, gegroepeerd per provincie, per gemeente de afvalstoffenheffing, het tariefsysteem en de soort inzameldienst weergegeven.

Trefwoorden: afvalstoffenheffing, diftar, inzameldienst, verwerkingstarieven, afvalbeheerkosten.