Afvalstoffenheffingen 2009

Afvalstoffenheffingen 2009 / SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer. – Utrecht : SenterNovem, 2009. – 42 p. : ill. – (3UA-0909). - ISBN 978-90-5748-073-7

In dit rapport zijn de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De gemiddelde kosten bij verschillende vormen van tariefdifferentiatie en inzameldienst worden gegeven. Bovendien is een overzicht opgenomen met verwijderingstarieven per installatie. In de bijlagen wordt - gegroepeerd per provincie - per gemeente de afvalstoffenheffing, het tariefsysteem en de soort inzameldienst weergegeven.

Trefwoorden: afvalstoffenheffing, diftar, inzameldienst, verwijderingstarieven, afvalbeheerkosten.