Vizier - Draagvlak voor nieuwe bronnen

Communicatietool Energietransitie Papierketen
Draagvlak voor nieuwe bronnen
Koos & Co's
Voor het programma Biorefinery van de Energietransitie Papierketen is de communicatietool VIZIER ontwikkeld die ingezet kan worden bij de lancering van een nieuwe grondstof richting markt en maatschappij. De communicatietool doorloopt de stappen die nodig zijn om draagvlak tek krijgen voor een nieuwe grondstof.
VIZIER plaatst nieuwe grondstoffen letterlijk in de kijker. Aan de hand van de conclusies uit elke stap van V>I>Z>I>E>R kan de communicatie zo worden bijgestuurd dat nieuwe grondstoffen ook daadwerkelijk geaccepteerd worden in de maatschappij.
De communicatietool VIZIER is ontwikkeld door Koos & Co's in het kader van het programma Biorefinery van de Energietransitieketen Papierketen. Hierin staat de ontwikkeling van technologieën en concepten om nieuwe bronnen efficiënt te raffineren centraal.
Juni 2010.