Textiel Opnieuw : Eindrapport

Textiel Opnieuw : Eindrapport
Opdrachtgever: Agentschap NL
Texperium, juni 2013

Textiel wordt alom gebruikt. De productie van textiele materialen heeft echter een grote milieu-impact, zowel wat betreft de productie en verwerking van natuurlijke vezels alsook die van synthetische vezels. Het is daarom van groot belang dat er veel meer afgedankt textiel wordt ingezameld en hergebruikt c.q. wordt gerecycled. Een studie van Made-By heeft aangetoond dat mechanische recycling van textiel, na direct hergebruik, de voorkeur verdient.
In het kader van het overleg LAP-2 Textiel, waarin diverse stake-holders uit de keten van textiel –kleding – inzameling – herverwerking zitting hebben, wordt beleid ontwikkeld om te komen tot een vergroting van de hoeveelheid afgedankt textiel dat wordt ingezameld. Als een flankerende maatregelen is het Textiel Opnieuw-project opgezet om aan te tonen dat hoogwaardig hergebruik van afgedankt textiel goed mogelijk is. Daarbij is met name ook aandacht besteed aan de knelpunten die hierbij optreden, omdat recycling van afgedankt textiel tot nieuwe kleding niet vanzelf gaat.
In dit rapport wordt het Textiel Opnieuw-project beschreven. Het project is in opdracht van Agentschap NL uitgevoerd door de Stichting Texperium in nauwe samenwerking met WE-Fashion en RE-MO.