Roadmap Circulair Textiel (juni 2017)

De Roadmap Circulair Textiel is een integraal traject, waarin belangrijke onderdelen van een circulaire textielketen bij elkaar komen. Individuele partijen kunnen zich met één of meerdere onderdelen bezighouden, maar zullen altijd het geheel moeten overzien om tot evenwichtige keuzes te komen. Vanuit de hoofdlijnen die in de strategie zijn benoemd, worden in de Roadmap Circulair Textiel zes thema’s onderscheiden:

  • Circulair ontwerpen
  • Circulaire keten (inzameling; vraagontwikkeling)
  • Mechanische recycling
  • Chemische recycling
  • Nieuwe verdienmodellen
  • Hulpbronnen (financiering, regelgeving...)

Per thema worden zo concreet mogelijke plannen, acties of mijlpalen benoemd voor de korte, middellange, lange termijn en uiteindelijk de ambitie per thema. Het startpunt wordt kort beschreven, want we beginnen niet met niets. Er zijn al veel waardevolle stappen gezet, waar op kan worden voortgebouwd.  Maar er zijn ook veel vervolgstappen nodig die de platformdeelnemers individueel en in samenwerking moeten uitwerken.

Voorkant_Roadmap_Circulair_Textiel