Reductie milieudruk voedsel - eindrapportage 1e fase voedselverspilling

Rapport Reductie milieudruk voedsel : met nadruk op voedselverspilling door huishoudens.
Door Berkel Milieu, Circulus, Food & Biobased Research Wageningen UR.
Auteurs: Hilke Bos-Brouwers, Toine Timmermans, Chris Kuulman, Henk Knip en Willem Peeks.
ISBN 978-90-8585-906-2
Publicatiedatum 6 april 2011.
Rapport 1232.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) de hele materiaalketen verduurzamen. Hiermee wil het op termijn het LAP vervangen door een Materiaalbeleidsplan. Van grondstofwinning tot productie en gebruik, tot de uiteindelijke fase waarin het materiaal als afval vrijkomt. Daarvoor is het ministerie in maart 2009 onder andere gestart met het programma Ketengericht Afvalbeleidm waarin toeleveranciers, producenten, afnemers en afvalverwerkers samen naar manieren zoeken om de milieudruk in zeven ketens te verlagen met 20%.

Het project 'Reductie milieudruk voedsel met nadruk op voedselverspilling door huishoudens is erop gericht om interventiestrategieën te verkennen, waarmee huishoudens gestimuleerd kunnen worden om voedselverspilling te verminderen.