Rapport Milieuanalyse printerloos kantoor

Het printerloos kantoor

Een studie naar het gebruik van digitale ‘readers’ ter vervanging van geprint papier.
CE Delft, augustus 2010

Het is een mooie gedachte: door digitaal lezen van documenten worden er bomen gespaard doordat er minder geprint hoeft te worden. Het is echter helemaal niet zo zeker dat het gebruik van een digitale reader tot milieuwinst leidt. In dit onderzoek is door middel van levenscyclusanalyse de milieubelasting van digitale readers en geprint papier bepaald. Met behulp daarvan is het punt bepaald waarop de milieubelasting van de hoeveelheid prints gelijk is aan de milieubelasting van het gebruik ven een digitale reader (het kantelpunt).