Rapport massabalans textiel 2012

Massabalans van in Nederland ingezameld en geïmporteerd textiel
Wat is het risico op verplaatsing milieudruk bij meer textielinzameling?
FFact, 14 november 2014

Nadat 14 partijen op 11 oktober 2012 de Green Deal Duurzame Inzameling Textiel hebben gesloten, gaan zij met goede moed aan de slag om de hoeveelheid textiel in het restafval te halveren. Belangrijkste reden om deze deal te tekenen is om gezamenlijk de textielketen te sluiten, zodat uiteindelijk veel vervuilende primaire productie kan worden vermeden.
Maar dan, bij de uitwerking van de deal lopen we aan tegen een aantal moeilijkheden. Met name het zogenaamde ketendeficit zit de voortgang van de deal in de weg. Bij het bepalen van het deficit kwamen partijen het volgende probleem tegen: uit de eerste verkenning bleek dat veel textiel naar het buitenland gaat. Eindbestemming onbekend. Waarbij de vraag natuurlijk opkomt wat daarvan het milieueffect is.
Om aan de onzekere eindbestemming een einde te maken hebben we FFact gevraagd hier onderzoek naar te doen. Het resultaat ligt nu voor u: een massabalans van het in Nederland afgedankte textiel.