Optimalisatie retourstroom bedrijfskleding Defensie

Optimalisatie retourstroom bedrijfskleding Defensie
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Leefomgeving
Texperium, oktober 2014

Defensie is een grootgebruiker van textiele producten. Voor een deel van deze producten geldt een inleverplicht. De ingeleverde producten worden gesorteerd voor hergebruik, recycling en vernietiging. Het systeem functioneert goed. Echter de doelstellingen van Defensie gaan verder. Zouden de textiele producten waarvoor nu geen inleverplicht bestaat ook voor recycling in aanmerking kunnen komen? En om hoeveel materiaal gaat het dan? En welke milieuwinst kan daarmee bereikt worden? In overleg met Defensie heeft Rijkswaterstaat, Directie Leefomgeving, de Stichting Texperium verzocht na te gaan op welke wijze het huidige systeem van hergebruik en recycling kan worden verbeterd en op bovenstaande vragen antwoord te geven. In deze rapportage zijn de resultaten van de bevindingen van de Stichting Texperium weergegeven.