Milieuanalyses textiel ten behoeve van prioritaire stromen

Milieuanalyses textiel : ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid
Delft, CE, maart 2010
Opgesteld door G.J. (Gerdien) van de Vreede en M.N. (Maartje) Sevenster
Publicatienummer CE 10.7039.24
Opdrachtgever: Ministerie van VROM.