Inzameling van drankenkartons - milieu- en kostenanalyse van recyclingopties

Inzameling van drankenkartons : milieu- en recyclingopties
Delft, CE, augustus 2010
opgesteld door G.C. (Geert) Bergsma, C.E.P. (Ewout) Dönszelsmann, M.N. (Maartje) Sevenster en C. (Kees) van Rietschoten
Publicatienummer CE: 10.8127.69
Opdrachtgever: Ministerie van VROM.