Eindrapport Bepaling voedselverliezen bij huishoudens en bedrijfscatering in Nederland

Bepaling voedselverliezen bij huishoudens en bedrijfscatering in Nederland

Marcel van Westerhoven (uitvoerder), Frits Steenhuisen (projectleider)
Amsterdam, CREM, september 2010.

In opdracht van het ministerie van VROM en onder projectleiding van Agentschap NL is met dit onderzoek omvang en samenstelling van de voedselverliezen bij huishoudens in kaart gebracht. Het gaat om de eerste uitgebreide studie in Nederland over dit onderwerp. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van landelijk beleid dat wordt ingezet om voedselverliezen terug te dringen. Doel was, naast het genereren van betrouwbaar cijfermateriaal over voedselverliezen voor monitoring van de resultaten van (toekomstig) beleid en voor nader onderzoek naar (milieu)effecten van voedselverlies, het verkrijgen van inzicht in waarom voedselverlies optreedt.

[475 kB]