Eindrapport Voedselverspilling in huishoudens - determinantenonderzoek

Eindrapport Voedselverspilling in huishoudens - determinantenonderzoek.

Elles Janssen, Maria van der Sluis, Ruud Jonkers, Cor de Haan.
ResCon, research & consultancy
Amsterdam, september 2010.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen uit een determinantenonderzoek naar voedselverspilling onder consumenten. Een uitvoerife beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek, de theoretische uitgangspunten die bij de uitvoering van het onderzoek zijn gehanteerd en een beschrijving van de resultaten uit het (kwalitatieve) hoofdonderzoek is weergegeven in bijlage 1 van dit rapport.
Het doel van het uitgevoerde onderzoek is het in kaart brengen van de factoren en actoren met betrekking tot voedselverspilling in huishoudens op basis waarvan nagegaan kan worden hoe consumenten het beste aangezet kunnen worden tot minder verspillen van voedsel.