Websites over grond als afvalstroom

Hier vindt u websites over (verontreinigde) grond als afvalstroom.

 • Bodem+ (Rijkswaterstaat)
  ondersteunt overheden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond
 • Bodembreed (SKB)
  Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem
 • Bodemrichtlijn
 • Brancheorganisatie Grondbanken
  gericht op opdrachtgevers en gebruikers van licht verontreinigde grond bestemd voor de toepassing in werken.
 • CIM - Centrum voor immobilisatie
  Het Centrum voor immobilisatie (CIM) ondersteunt actief initiatieven bij het verwerken van afvalstoffen tot bouwstoffen door immobilisatie.
 • Expertisecentrum Bodem en Ondergrond (ENBO)
  Onze gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond
 • HUM Bbk
  Publicatie (samenvatting) HandhavingsUitvoeringsMethode (HUM) Besluit bodemkwaliteit
 • Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
  Sectorplan (Verontreinigde) grond
 • NVPG
  Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondreinigingsbedrijven.
 • Subbied (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (gesloten)
 • Waterbodems (Helpdesk Water).