Websites over afvalverwerking en -verwijdering

Hier vindt u websites over de verwerking en verwijdering van afval.

 • Advieskamer Stortbesluit
  brengt deskundige en onafhankelijke adviezen uit over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen
 • Afvalverbranding op de site van de Europese Commissie
  Informatie over afvalverbranding op de website van de Europese Commissie
 • Arbeidsrisico's in de afvalbewerking en afvalrecycling
  Informatie op rijksoverheid.nl over de belangrijkste arbeidsrisico's in de afvalbewerking en afvalrecycling, bedoeld voor werkgevers
 • Brochure Transport van afval
  de brochure is geactualiseerd en uitgebreid met hoofdstukken over afvalstoffen in de binnenvaart en een hoofdstuk over het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
 • Centrum voor Immobilisatie (CIM)
  ondersteunt actief initiatieven bij het verwerken van afvalstoffen tot bouwstoffen door immobilisatie
 • Duurzaam storten
  Een aantal Nederlandse bedrijven hebben zich verenigd in de Stichting Duurzaam Storten. Zij houden zich bezig met de vraag of duurzaam storten haalbaar is
 • Duurzaam stortbeheer
  De afvalbranche, de provincies en het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het programma introductie duurzaam stortbeheer (iDS) vormgegeven. Centraal staat de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk te maken
 • Euralcode zoeken
  Deze website helpt je bij het zoeken naar de juiste code in de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Als je een geschikte code hebt gevonden, weet je of je te maken hebt met een gevaarlijke afvalstof, of juist een niet-gevaarlijke afvalstof
 • Interprovinciale Werkgroep Nazorg
  Nazorg voormalige stortplaatsen
 • Landelijke Afvalbeheerplan (LAP)
  geeft informatie over het afvalbeleid (LAP3) in Nederland
 • Stookinstallaties (InfoMil)
  gaat in op de wet- en regelgeving over emissies naar de lucht voor stookinstallaties en afvalverbranding
 • Storten op website Europese Commissie
  Informatie (in het Engels) over het storten van afval, op de website van de Europese Commissie
 • VANG Huishoudelijk Afval
  Het programma VANG Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is ontwikkeld om gemeenten op verschillende manieren te helpen de nodige stappen te zetten. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten
 • Voormalige stortplaatsen (Rijkswaterstaat)
  Wat is een 'voormalige stortplaats', NAVOS, fiscale regeling, lijst, praktijkvoorbeelden.