Websites over afval en circulaire economie

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven bij de uitvoering van afvalbeleid. Heeft u een vraag over afval, maar valt u buiten de doelgroep van de helpdesk? Via dit linkportaal kunt u zelf zoeken naar een website waar u hopelijk antwoord vindt op uw vraag.

De links in dit afvalportaal verwijzen u naar andere sites waar u meer informatie kunt vinden over afval en circulaire economie. Ze zijn onderverdeeld in groepen. U klikt op een groep en ziet vervolgens de links die onder deze groep vallen.

Afvalbeheer
Hier vindt u links over afvalbewerking, -verwerking en -verwijdering; over preventie, nuttige toepassing en recycling; over bedrijfsafval in het algemeen en over branche-organisaties.

Afvalstromen en productketens
Hier vindt u links over de verschillende afvalstromen en waar mogelijk ook over productketens waar gestreefd wordt naar circulariteit.

Meer websites over afval en circulaire economie
Hier vindt u meer algemene links op het gebied van afval en milieu en circulaire economie; in Nederland, Europa, internationaal en in diverse landen; over wet- en regelgeving; sites van wetenschappelijke instituten; sites speciaal verzameld voor scholieren en - for our non-Dutch readers: the English pages of Dutch websites on waste (management) and circular economy.

Gemeenten
Hier vindt u links die interessant kunnen zijn voor gemeenten.

Verwante onderwerpen