Websites over afval en circulaire economie

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven bij de uitvoering van afvalbeleid. Heeft u een vraag over afval, maar valt u buiten de doelgroep van de helpdesk? Via dit linkportaal kunt u zelf zoeken naar een website waar u hopelijk antwoord vindt op uw vraag.

De links in dit afvalportaal verwijzen u naar andere sites waar u meer informatie kunt vinden over circulaire economie en afvalbeheer. We nemen links op naar organisaties, en niet naar individuele bedrijven.
De links zijn onderverdeeld in groepen. U klikt op een groep en ziet vervolgens de links die onder deze groep vallen.

We houden de gegevens zo goed mogelijk up-to-date, maar websites kunnen van 'adres' wijzigen of ophouden te bestaan, waardoor links niet meer werken. Ook kan de inhoud van websites onveilig zijn door een hack. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor externe internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen.

Afvalbeheer
Hier vindt u links over afvalbewerking, -verwerking en -verwijdering; over preventie, nuttige toepassing en recycling; over bedrijfsafval in het algemeen en over branche-organisaties.

Afvalstromen en productketens
Hier vindt u links over de verschillende afvalstromen en waar mogelijk ook over productketens waar gestreefd wordt naar circulariteit.

Meer websites over afval en circulaire economie
Hier vindt u meer algemene links op het gebied van afval en milieu en circulaire economie; in Nederland, Europa, internationaal en in diverse landen; over wet- en regelgeving; sites van wetenschappelijke instituten; sites speciaal verzameld voor scholieren en - for our non-Dutch readers: the English pages of Dutch websites on waste (management) and circular economy.

Gemeenten
Hier vindt u links die interessant kunnen zijn voor gemeenten.

Verwante onderwerpen