Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid : Ervaringen van zes pilotketens

In dit boekje vindt u de aanpak en de eerste inspirerende resultaten van de zes ketenpilots.