Websites over afvalbranche-organisaties

Hier vindt u websites over branche-organisaties in de afvalbranche en verwante branches.

 • Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR)
  wil als actieve vereniging de belangen behartigen van de leden en de bedrijven die in de sector van puinrecycling actief zijn en die mobiele installaties inzetten
 • Branchevereniging Recycling Breken en Storten (BRBS)
  vereniging van recyclingbedrijven die van bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval nieuwe bouwmaterialen en andere producten maken. De vereniging bestaat uit puinbrekers en sorteerbedrijven
 • BelangenVereniging Organische Reststoffen (BVOR)
  De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) behartigt de belangen van bedrijven die organische reststoffen op doelmatige en duurzame wijze verwerken.
 • EVO
  Belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders in de groot- en detailhandel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening
 • FEAD
  FEAD is the European organization which represents the EU's waste management industry. Members are national associations of waste management and environmental services, whose members are private and/or public waste management companies
 • Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG)
  koepel van een zevental brancheverenigingen, die zich allen bezighouden met recycling
 • Municipal Waste Europe
  The network Municipal Waste Europe started 1 June 2008
  The members are national public waste associations and similar
 • NVRD, dé vereniging voor afval en reinigingsmanagement
  Verenigt de belangen van (overheidsgedomineerde) bedrijven, organisaties en gemeenten die zich professioneel bezighouden met afvalbeheerstaken
 • Netherlands Waste Management Partnership (NWMP)
  The successful merge of both waste policy and professional waste management, reflected by the constructive co-operation between National, Regional- and Municipal governments and the Dutch Waste Management Industry, incorporating calls from NGO’s addressing environmental concerns, is what we are proud of in the Netherlands to display to the rest of the world
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)
  De grootste organisatie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners
 • Vereniging Afvalbedrijven
  Belangenbehartiger voor de gehele afvalketen.