Circulair ontwerp

Circulair ontwerp is essentieel voor een schone en leefbare aarde voor onszelf en komende generaties. Dit vraag om strategisch ontwerpen van producten en diensten. En om een reorganisatie van de ketens rond circulaire producten, nieuwe verdienmodellen en ander consumentengedrag.

Volg vanaf 10 november de gratis cursus Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy over de laatste  ontwikkelingen in technologie en regelgeving,  ook met inspirerende voorbeelden van Design for Recycling en Designing met recycled plastics.

Naar voorbeelden van circulaire ontwerpen.
Naar media over circulair ontwerp.
Naar pagina strategie circulair ontwerp
Naar pagina Materialen, over circular ontwerp.
Naar pagina Levensduur, over circulair ontwerp.
Naar pagina Sluit de keten, over circulair ontwerp.
Naar de pagina Context, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Verdienmodellen, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Consumentengedrag, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Samenwerking, over circulair ontwerpen.

Wat doet Rijkswaterstaat als opdrachtgever?

Als grote opdrachtgever in de bouw denkt Rijkswaterstaat goed na over het toekomstige (her)gebruik van alle onderdelen en materialen, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een snelweg of viaduct .

Voor meer informatie kijk op onze pagina:

Circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Hoe werkt Rijkswaterstaat samen aan initiatieven?

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen aan initiatieven, zoals:

  • de Richtlijn Ecodesign
  • het convenant Meer en Beter Recyclen
  • het Expertise Centrum Circulair Design
  • Circulair design en Bouw
  • Circulair design en Kunststof.

Lees meer over deze samenwerkingsinitiatieven.