Circulaire economie in de GWW

Rijkswaterstaat werkt circulair in 2030

Voor Rijkswaterstaat is de circulaire economie een belangrijk thema, omdat wij als grote opdrachtgever in de bouw veel grondstoffen gebruiken, zoals beton, asfalt en grond. Daarom wil Rijkswaterstaat in 2030 circulair werken.

Lees hoe we dat gaan doen

Programma CE in de GWW

'CE in de GWW' is een programma dat zich richt op het ontwikkelen van kennis over circulaire infra en de vertaling naar de praktijk bij Rijkswaterstaat.

Het programma focust op acht thema’s, en werkt nauw samen met de Strategie Klimaatneutrale en circulaire Infra en haar transitie-paden en het Programma Duurzame aanleg en onderhoud op het gebied van circulair inkopen en het meten van circulariteit.

Nationale conferentie Circulaire bouweconomie

Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie, 6 juli 2022, Nieuwegein, klik naar website

We gaan in gesprek over de uitdagingen om de doelen voor circulair bouwen voor 2030 – 50% circulair in 2030 – en 2050 te behalen. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen en in deelsessies om met u de verschillende Road Maps verder uit te werken.

Link naar pagina over Materialen
Link naar pagina over Meten en monitoren
Link naar pagina over data en paspoorten
Link naar pagina over beheer en onderhoud
Link naar pagina over circulaire aanleg
Link naar pagina over hoogwaardig hergebruik
Link naar pagina over interne organisatieverandering
Link naar pagina over externe samenwerking

In de bibliotheek vindt u onze rapporten, factsheets en andere voor de sector relevante documenten.