Circulair in de praktijk

Rijkswaterstaat gaat zijn bedrijfsvoering circulair inrichten. We geven criteria mee bij de inkoop, sturen op het verlengen van levensduur en het circulair toepassen van afgedankte producten.

Voor de rijksbrede inkoop van kantoorinrichting, verhuisdiensten en catering ontwikkelen we deze criteria. In pilots leren we samen met andere stakeholders in de productketens hoe we circulaire inkoopcriteria kunnen ontwikkelen en wat er ervoor nodig is om circulair te gaan inkopen.

Die leerervaringen gebruikt Rijkswaterstaat niet alleen om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren, maar de opgedane kennis passen we ook toe in nieuwe pilots buiten Rijkswaterstaat. En we stimuleren deelnemers daarbij hun kennis door te geven.