VANG - Huishoudelijk Afval

Het programma VANG - Huishoudelijk afval helpt gemeenten de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval in 2020. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting van burgers.

Wilt u meer weten over dit programma?
Ga dan naar de website VANG-HHA


Nieuwsbrief VANG-HHA

Meld u aan voor de nieuwsbrief VANG Huishoudelijk Afval.