Waardebehoud met het materialenpaspoort

In een circulaire economie probeer je grondstoffen steeds weer opnieuw te gebruiken zonder dat ze waarde verliezen. Met het materialenpaspoort leggen we informatie over de grondstoffen in ons areaal vast. Zo maken we hoogwaardig hergebruik in de toekomst makkelijker. Jeroen Nagel, adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat, en Koen Verdonk van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk vertellen bij de Beatrixsluis in Nieuwegein wat het materialenpaspoort is. Ook leggen ze uit hoe ze met dit nieuwe instrument ervoor zorgen dat de grondstoffen die ze nu gebruiken voor het bouwen van de derde sluiskolk ook voor toekomstige generaties beschikbaar zijn.

video: mp4

(Twee mannen met een helm op. Beeldtitel: Circulaire Economie. Waardebehoud met het materialenpaspoort. Koen Verdonk:)

OPGEWEKTE MUZIEK

KOEN VERDONK: We zijn op de Beatrixsluis. Het is een project waar we samen met Rijkswaterstaat het bestaande Lekkanaal verbreden en een derde kolk aanleggen naast de twee bestaande kolken van de Beatrixsluis.
JEROEN NAGEL: Circulaire economie draait om waardebehoud.
En daarmee dus ook materialen op een hoogwaardige manier kunnen herinzetten met bijvoorbeeld het materialenpaspoort als instrument.
Het materialenpaspoort is een systeem om heel gedetailleerd gegevens over materialen in ons areaal te kunnen gaan vastleggen.
Wat je merkt, is dat wij vaak heel veel gegevens hebben maar ze niet voldoende vastleggen en dat zou zonde zijn om in de toekomst de materialen die we wel zouden kunnen hergebruiken niet te hergebruiken, omdat we te weinig hebben vastgelegd.
We zijn aan de slag gegaan door eerst samen te inventariseren hoe we dit een vorm zouden kunnen geven, er is gekeken welke gegevens welke eigenschappen moeten we vastleggen om in de toekomst de materialen te kunnen hergebruiken.
NAGEL: Ook voor mij is dit een startpunt van een grote ontwikkeling waarbij we al onze sluizen, bruggen, viaducten op grondstofniveau inzichtelijk kunnen gaan maken, en dan niet alleen voor ons maar ook voor andere gebruikers die de materialen weer ergens anders voor kunnen gaan inzetten.
Nu, wat ik gaaf vind, is dat wij nu op dit moment eigenlijk door een heel simpele extra inspanning, eigenlijk wat we altijd al doen al gereed zijn voor de toekomst.
NAGEL: Ik vind het mooi om aan een circulaire economie te werken omdat het iets heel tastbaars is. Het is iets zichtbaars, iets concreets.
Je kijkt naar materialen en dat kan je op een hoogwaardige manier weer herinzetten door er veel meer informatie over te gaan opslaan.

(Een schip vaart de sluis uit. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/circulaire-economie. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Combinatie Sas van Vreeswijk en Witteveen+Bos. Copyright 2017.)