Meten, data en materialenpaspoort

Hoogwaardig hergebruik vereist gedetailleerd inzicht in de materiaalstromen van onze bouwwerken. Bijvoorbeeld informatie over de hoeveelheden, kwaliteit en over wanneer de materialen vrijkomen. Marktpartijen moeten deze informatie in de toekomst ook kunnen leveren bij de aanleg of beheer en onderhoud van bouwwerken.

Door het verzamelen van deze informatie hoeven we geen nieuwe primaire grondstoffen aan te spreken. We gebruiken bijvoorbeeld beton dat vrijkomt uit oude bouwwerken om hoogwaardig nieuw beton te maken.

Een instrument om alle onderdelen en grondstoffen in onze bouwwerken inzichtelijk te maken, is het materialenpaspoort. Dit ontwikkelen we samen met de markt.

Rijkswaterstaat zoekt circulaire innovaties

Rijkswaterstaat is (tot september 2020) op zoek naar circulaire innovaties in de grond, weg- en waterbouwsector (GWW). Lees het nieuwsbericht.

Beatrixsluis: pilot met een materialenpaspoort

In 2017 hebben we geëxperimenteerd met een materialenpaspoort. Het initiatief hiervoor kwam van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk, die de Beatrixsluis uitbreidt. Bekijk de video.

Wat doet RWS?

Rijkswaterstaat neemt in de sector momenteel een trekkersrol op zich in de ontwikkeling van het materialenpaspoort. Producenten van bouwmaterialen spelen een cruciale rol als leverancier van de meeste basisinformatie. Zij hebben er ook belang bij: om producten te kunnen maken van secundaire grondstoffen hebben ze kwalitatief goede en betrouwbare informatie nodig over de secundaire grondstoffen die ze gebruiken. Tegelijkertijd werken we ook aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren om te kunnen sturen op circulair werken binnen Rijkswaterstaat.

Meten_895x298